Boerenmarkt

Tomke en ‘Tomke tusken de toarnbeien’

Open tuin villa Sinnestrielen

Open tuin streekbuorkerij Op’e Stâl

Open theetuin Theeschenkerij ’t Landschap

Open erf familie Baarda

Open huis Hoeve de Houtwiel

Open huis Zorgboerderij De Witrik

Open huis en tuin Interieur en Sa

Brommelsfeest bij De Muzykpleats

Open erf (haskap)kwekerij Groothof

Open tuin Zorgvilla Kakelbont