Wandelen langs wandelknooppunten

Museum De Sûkerei

Pingo Ruïnes Friesland (Binnenste Buiten KRO)

Wandelroute Noardburgum Ritskeboskpaad (4 km)

Museum Scherjon’s klompenmakerij

De gekraagde roodstaart spotten

Wandelroute Streekpad Noardlike Fryske Wâlden (165 km)

Fietstocht Ontdek de Noardlike Fryske Wâlden (127 km)

Fietsroute met audiotour Bûtenfjild

Fietstocht Moerassige Mieden (24 km)

Fietstocht Rondje Burgumermar (36 km)

Brommelsstok maken