Pop-up taartencafé

Open voedselbos familie Pilat

Pop-up Ontdekkingstocht Bijzondere Mijmerplekken Buitenpost

Open natuurtuin familie Bakker

Open erf biologisch melkveebedrijf Marinus

Puddingwedstrijd De Spitkeet

Plukken in Kollumerzwaag langs Feartspaad

Plukken in Buitenpost bij familie Baarda

Wandelroute Buitenpost Wâldpykpaad

Plukken in Buitenpost bij De Muzykpleats

Museum De Sûkerei

Open tuin Swadde Ikker