Hagepreek bij museum De Sûkerei

Streekmarkt bij Bloemenparadyske

Brommels! fietsroutes 2022

Wandelen langs wandelknooppunten

Plukken in Gytsjerk langs Singel

Plukken in Mûnein langs Flokhernepaed

Lezing Smaak in Friesland door Bert Looper

Abe de Verteller: over bramen en bramen plukken

Vogelexcursie

Open tuin Riedswâl

Zelfplukfruittuin Beiketún

Brommels op de kaart: Herberg van Smallingerland